Có 1 kết quả:

bích lạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đạo gia cho rằng ở phương đông cao nhất trên trời có ráng xanh (“bích hà” 碧霞) bủa khắp. Nên gọi là “bích lạc” 碧落. Sau dùng để chỉ bầu trời. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến” 上窮碧落下黃泉, 兩處茫茫皆不見 (Trường hận ca 長恨歌) Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy (nàng) đâu cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời xanh. Trời.

Một số bài thơ có sử dụng