Có 1 kết quả:

nghiêu ngao

1/1

nghiêu ngao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành Nghiêu Ngao thời cổ (nay thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc)