Có 1 kết quả:

từ lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức hút của nam châm.