Có 1 kết quả:

khái đầu

1/1

khái đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

dập đầu lạy