Có 1 kết quả:

tích lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng sấm thình lình vang lên.