Có 1 kết quả:

phàn thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất có phèn — Đất sét.