Có 1 kết quả:

bí hí đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình vẽ mô tả nam nữ dâm dục. § Cũng gọi là “xuân cung” 春宮, “xuân họa” 春畫, “xuân sách” 春冊.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tranh vẽ hình ảnh trai gái dâm ô.