Có 1 kết quả:

chúc phúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghĩa gốc chỉ cầu xin thần minh ban phúc lành. Sau thường chỉ mong cầu hi vọng cho người khác được may mắn tốt lành. ◎Như: “chúc phúc nhĩ nhất lộ thuận phong” 祝福你一路順風 chúc anh thuận buồm xuôi gió.

Một số bài thơ có sử dụng