Có 1 kết quả:

thần lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh phi thường — Sức giúp đở của thần thánh.

Một số bài thơ có sử dụng