Có 1 kết quả:

thần tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cực tài giỏi khéo léo.