Có 1 kết quả:

thần kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các bậc thánh đã chết, được thờ phụng. Truyện Hoàng Trừu: » Phó cho thổ địa thần kì chứng minh «.