Có 1 kết quả:

thần bí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiêng liêng khó hiểu.