Có 1 kết quả:

thần đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ nhỏ cực giỏi, không học mà biết.