Có 1 kết quả:

thần sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tinh thần và vẻ mặt.