Có 1 kết quả:

cấm dạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không cho đi lại ban đêm. ◇Lưu Thần Ông 劉辰翁: “Thùy tri đạo, đoạn yên cấm dạ, mãn thành tự sầu phong vũ” 誰知道, 斷煙禁夜, 滿城似愁風雨 (Vĩnh ngộ lạc 永遇樂, Bích nguyệt sơ tình từ 璧月初晴詞).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho đi lại trong ban đêm.

Một số bài thơ có sử dụng