Có 1 kết quả:

cấm thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sách không được phép lưu hành hay tàng trữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách không được phép lưu hành.