Có 1 kết quả:

phúc bất trùng lai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều may mắn thì không đến cùng một lúc, có một điều may là đã may lắm rồi.