Có 1 kết quả:

phúc nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được hưởng nhiều may mắn tốt lành trong cuộc sống. Người có phúc.

Một số bài thơ có sử dụng