Có 1 kết quả:

phúc thiện

1/1

phúc thiện

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

May mắn tốt lành. Truyện Hoa Tiên có câu: » Mênh mang bể khổ sống trôi, biết rằng phúc thiện có trời nữa không «.

Một số bài thơ có sử dụng