Có 1 kết quả:

phú thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

May mắn tốt lành. Truyện Hoa Tiên có câu: » Mênh mang bể khổ sống trôi, biết rằng phúc thiện có trời nữa không «.

Một số bài thơ có sử dụng