Có 1 kết quả:

phúc đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều nết tốt, ăn ở đẹp và được hưởng nhiều may mắn tốt lành.