Có 1 kết quả:

phúc tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Diện mạo dáng dấp bề ngoài, cho biết cuộc đời được hưởng nhiều may mắn sung sướng.

Một số bài thơ có sử dụng