Có 1 kết quả:

nhương
Âm Hán Việt: nhương
Tổng nét: 21
Bộ: kỳ 示 (+17 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶フ丨丶丶一丨フ一丨フ一一一丨丨一ノフノ丶
Thương Hiệt: IFYRV (戈火卜口女)
Unicode: U+79B3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: ráng ㄖㄤˊ
Âm Nôm: nhương
Âm Nhật (onyomi): ジョウ (jō)
Âm Nhật (kunyomi): はら.う (hara.u)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: joeng4

Tự hình 2

Chữ gần giống 5

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

nhương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lễ cầu mát

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tế cầu mát, lễ cầu giải trừ tật bệnh hoặc tai họa. ◇Tả truyện 左傳: “Tề hữu tuệ tinh, Tề Hầu sử nhương chi” 齊有彗星, 齊侯使禳之 (Chiêu Công nhị thập lục niên 昭公二十六年).
2. (Động) Cầu cúng để trừ khử tà ác hoặc tai dị. ◎Như: “nhương đảo” 禳禱 tế thần xin trừ tai họa và cầu phúc.
3. (Động) Khu trừ, giải trừ. ◇Nam sử 南史: “Thiện nhương ác, chánh thắng tà, thử bệnh giả sở dĩ sái dã” 善禳惡, 正勝邪, 此病者所以差也 (Cố Hoan truyện 顧歡傳).

Từ điển Thiều Chửu

① Tế cầu mát, lễ tiễn, lễ cầu giải trừ tai hoạ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Xua đuổi tà ma;
② Lễ tế xua đuổi tà ma (trừ tà, tiêu trừ tai ương).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tế lễ để trừ tai họa.

Từ ghép 1