Có 1 kết quả:

vũ môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một ghềnh sông trên dòng Trường giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên, dưới lại có vực sâu, mùa nước lũ, cá tụ tập về đó rất đông đảo. Tục truyền con nào nhảy vượt khỏi khúc ghềnh này thì hoá rồng. Ta cũng có thành ngữ: » Cá vượt Vũ môn « để chỉ người thi đậu.

Một số bài thơ có sử dụng