Có 1 kết quả:

cầm ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung tiếng kêu của chim chóc. ◇Tống Chi Vấn 宋之問: “Viên khiếu hữu thì đáp, Cầm ngôn thường tự hô” 猿嘯有時答, 禽言常自呼 (Yết Vũ miếu 謁禹廟).
2. Một thể thơ do “Mai Nghiêu Thần” 梅堯臣 đời Tống sáng chế, gọi tên theo tiếng kêu của chim chóc, sau dùng danh tự gợi ý liên tưởng, diễn tả tình cảm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung tiếng kêu, hót của giống gà, chim.