Có 1 kết quả:

tư sản

1/1

tư sản

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ nghiệp riêng