Có 1 kết quả:

tư hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vợ chồng ăn ở riêng với nhau, không cưới hỏi, không lập giá thú.