Có 1 kết quả:

bỉnh tính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính tình trời phú sẵn. ◎Như: “bỉnh tính quai trương” 秉性乖張 tính tình ngang ngược.