Có 1 kết quả:

thu ba

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sóng nước mùa thu. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Tiêm chỉ như xuân duẩn, mị nhãn như thu ba” 纖指如春筍, 媚眼如秋波 (Thân thể loại 身體類) Ngón tay thon nhỏ như búp măng mùa xuân, mắt đẹp như sóng nước mùa thu.
2. Hình dung mắt người con gái trong sáng long lanh (như nước mùa thu). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tương Vân mạn khởi thu ba, kiến liễu chúng nhân, hựu đê đầu khán liễu nhất khán tự kỉ, phương tri túy liễu” 湘雲慢起秋波, 見了眾人, 又低頭看了一看自己, 方知醉了 (Đệ lục thập nhị hồi) Tương Vân từ từ mở mắt, nhìn mọi người, lại cúi đầu tự nhìn mình, mới biết là mình đã say.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làn sóng mùa thu, chỉ ánh mắt trong sáng long lanh của người con gái như sóng nước mùa thu. Cung oán ngâm khúc : » Khoé thu ba gợn sóng khuynh thành «.

Một số bài thơ có sử dụng