Có 1 kết quả:

tô địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất mướn. Đất cho mướn.