Có 1 kết quả:

tô thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền nạp cho triều đình, hoặc nhà nước, để sung vào của công. Thơ Lê Thánh Tông: » Vì dân khoan giản bên tô thuế «.

Một số bài thơ có sử dụng