Có 1 kết quả:

xưng dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ca ngợi, khen tặng.