Có 1 kết quả:

xưng tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi, ca tụng.