Có 1 kết quả:

tích tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa tiền của.