Có 1 kết quả:

ổn định

1/1

ổn định

phồn thể

Từ điển phổ thông

ổn định, bền vững

Từ điển trích dẫn

1. Yên ổn vững vàng, yên định.

Một số bài thơ có sử dụng