Có 1 kết quả:

cứu vấn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tìm hiểu tra hỏi. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Như hữu bất công bất pháp giả, tựu tiện cứu vấn” 如有不公不法者, 就便究問 (Đệ ngũ thập thất hồi) Nếu thấy kẻ nào không công minh, không tuân giữ pháp luật thì cứ việc tra hỏi trị tội.