Có 1 kết quả:

không hoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phồn vinh hoa lệ hư huyễn không thật. ◇Dụ thế minh ngôn 喻世明言: “Phù danh thân hậu hữu thùy tri? Vạn sự không hoa du hí” 浮名身後有誰知? 萬事空花遊戲 (Quyển nhất, Tương hưng ca trùng hội trân châu sam 蔣興哥重會珍珠衫) Danh hão sau này nào ai biết? Muôn sự phồn vinh hoa lệ chỉ là trò đùa hư huyễn mà thôi.

Một số bài thơ có sử dụng