Có 1 kết quả:

không tập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng phi cơ, đạo đạn... tiến hành tập kích mục tiêu bên quân địch.
2. Chỉ cảnh báo phòng không.

Một số bài thơ có sử dụng