Có 1 kết quả:

diêu thư nhi

1/1

diêu thư nhi

giản thể

Từ điển phổ thông

gái đĩ, gái điếm