Có 1 kết quả:

song sa

1/1

song sa

giản thể

Từ điển phổ thông

rèm cửa sổ