Có 1 kết quả:

tốt đổ ba

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phiên theo âm tiếng Phạn "stūpa", tức là cái “tháp” 塔.