Có 1 kết quả:

lập nghiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo ra vẻ trang trọng, khó khăn, khiến người khác phải nể sợ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Trông lên mặt sắt đen sì. Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời «.