Có 1 kết quả:

lập phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khối vuông, tức khối có các chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.