Có 1 kết quả:

lập dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ra vẻ khác người, không thích giống người khác.