Có 1 kết quả:

lập thu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thời tiết, coi như thời gian thật sự bắt đầu mùa Thu, vào khoảng ngày 9 hoặc 10 tháng 8 dương lịch.