Có 1 kết quả:

chương dương

1/1

chương dương

giản thể

Từ điển phổ thông

(tên đất)