Có 1 kết quả:

trúc mai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây trúc và cây mai, hai loại cây quân tử ( trúc không rụng lá mùa thu, mai vẫn nở hoa mùa đông ) — Chỉ tính tình bạn bè giao kết khăng khít cao đẹp. ĐTTT: » Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai «.

Một số bài thơ có sử dụng