Có 1 kết quả:

trúc côn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây gậy tre. ĐTTT: » Trúc côn ra sức đập vào «.