Có 1 kết quả:

trúc khê tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Trình Thanh, danh sĩ thời Lê sơ, Trúc Khê là danh hiệu của tác giả.