Có 1 kết quả:

tiếu lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên bộ sách chép những chuyện vui cười ( coi đó như một rừng cười ).