Có 1 kết quả:

bút hoạ

1/1

bút hoạ

giản thể

Từ điển phổ thông

nét trong chữ Hán